Kommentar

Et tydelig demokrati-signal til Ap-ledelsen

Hele partiledelsen i Ap ble klappet inn uten motkandidater, men like før avstemningen kom det et tydelig signal fra krefter som ønsket en annen løsning: «Ikke kødd med partidemokratiet». Det gjør Ap-ledelsen klokt i å legge seg på minnet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etter flere uker med intens kamp om posisjoner samlet Aps landsmøte seg på fredag om valgkomiteens innstilling, slik Aps landsmøter ofte gjør. Dermed kunne partiets valgkomité og den nyvalgte ledelsen senke skuldrene og puste lettet ut.

Gjennom hele landsmøtet har det vært åpenbart at delegatene var lei av uro og konflikter, og ønsket seg en samling før en lang og tøff valgkamp. Trolig gjorde denne samlingen og lagstemningen også godt for partiets toppledelse, som har måttet tåle mange tøffe tak. Det er det slett ikke vanskelig å forstå. Både Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng har måttet tåle mye i full offentlighet. De har begge vært utsatt for et kjør de aller fleste ville kjent på kroppen.

De sterke maktmiljøene i Ap

Likevel var det ingen som ble overrasket da Anne Rygh Pedersen fra Vestfold og Telemark tok ordet før avstemning på ny partiledelse med en liten hilsen fra de som hadde ønsket en annen løsning. Hun oppfordret partiet til takhøyde, og ba om forståelse for at det hun sa «var av kjærlighet til Ap». Selv om hun nå anbefalte hele landsmøtet å støtte valgkomiteens innstilling i siste runde, avsluttet hun innlegget sitt med sin egen vri på Jonas Gahr Støres uttalelser dagen før, der han sa «Ikke kødd med arbeidslinja». Hennes tydelige budskap til valgkomiteen og partiledelsen var: «Ikke kødd med partidemokratiet».

Dette budskapet falt trolig i god jord hos dem som har kjempet for en løsning med åpen kampvotering i landsmøtet. I flere deler av landet finnes det Ap-delegater som hadde ønsket seg en slik votering mellom Kjersti Stenseng og Helga Pedersen. Ikke minst fordi de mener Ap har godt av flere åpne voteringer om både folk og politikk.

Etter å ha snakket med svært mange landsmøtedelegater og partifolk landet rundt, er det i økende grad folk som mener at litt for mange av avgjørelsene blir tatt i lukkede runder mellom de ulike maktmiljøene. I et parti der tradisjonen har vært at «noen har snakket sammen», er det nå økende ønske om mer delaktighet og grasrotdemokrati. Derfor var det ikke overraskende at det etter partisekretær Stensengs tale var mange delegater som uttrykte ønske om at partiledelsen må lytte til grasrota.

Det ble sagt: «Ikke kødd med partidemokratiet». Det gjør Ap-ledelsen klokt i å legge seg på minnet.

Stenseng med en utstrakt hånd

Derfor var det utrolig interessant å høre talen til Kjersti Stenseng fredag formiddag. Denne talen kan forstås som en utstrakt hånd til hennes kritikere. Det var særlig en bit av talen som mange av kritikerne må ha lyttet ekstra nøye til. Hun sa blant annet at «Arbeiderpartiet skal være en trygg vei inn i demokratiske prosesser» og at «Selv de sterkeste demokratier kan vakle for særinteresser».

Disse setningene må ha truffet mange av dem som ville ha byttet henne ut, fordi mange av dem har opplevd at sterke maktmiljøers interesser har fått forrang for det åpne demokratiet.

Det kan hende at flere av dem opplevde hennes ord som et løfte om at hun ønsker å inkludere dem som ikke tilhører de store og sterke maktmiljøene i skjæringspunktet mellom Trøndelag, Akershus og LO. En akse som bestemmer mye og har stor makt over hvem som slipper inn i sentrale posisjoner, verv og som får makt over å utmeisle viktig politikk. Stenseng sa også svært tydelig at «vi er på det beste når vi drar i lag».

I den samlende stemningen som hersket under landsmøtet, var det lite rom for kritikk. Kanskje er det ikke så rart etter de tøffe rundene som har vært i forkant av landsmøtet. Men kanskje bør Aps nyvalgte ledelse lytte ekstra til de som likevel ga en tilbakemelding til ledelsen. Solveig Vestenfor fra Buskerud sa det som ligger mange på hjerte i partiets grasrot: «Ap må tåle å ta imot ærlige tilbakemeldinger».

Dersom Ap skal løfte seg og igjen bli et stort folkeparti i en moderne tid, gjør nok ledelsen lurt i å lytte til akkurat det signalet.

Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar