Kommentar

SVs smarte forhandlingsstrategi

SV holder seg klokelig unna ultimatum i budsjettforhandlingene. Det åpner flere alternative løsninger for blant annet klimakutt, men skaper fallhøyde for regjeringen Støre, dersom de ikke skulle makte å finne løsninger.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Mandag legger SV fram sitt alternative budsjett. Etter alle solemerker vil budsjettforhandlingene mellom Støre-regjeringens mannskap og SV starte samme ettermiddag.

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski har medvind i ryggen når hun setter seg ved forhandlingsbordet. Etter at SV brøt regjeringsforhandlingene har partiet gått fram på flere målinger. På slutten av denne uka lukter SV på 9-tallet på en fersk meningsmåling utført av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Målingen viser at SV har hatt mest framgang av alle partier, sammenlignet med høstens valg. Målingen kan indikere at det er store forventninger til hva SV skal få til på områder som er viktig for store deler av venstresiden: Klimakutt, økt fordeling og mer velferd.

SVs strategi

Det er knyttet stor spenning til SVs posisjon i forhandlingene. På den ene siden brøt partiet regjeringsforhandlingene på Hurdal på grunn av manglende gjennomslag. Til tross for dette er det stor tro i både SV, Sp og Ap på at de skal finne sammen i høst. De er også vanskelig å se for seg at Støre-regjeringen kan finne sammen med de nylig avgåtte regjeringspartiene Venstre og KrF i høst.

Men det betyr ikke at de tre rødgrønne partiene vil få enkle forhandlinger. Mange av de samme spørsmålene som førte til SVs brudd – skal nå tilbake på forhandlingsbordet. En viktig forskjell er at to av partiene nå sitter i regjering og vil ha en stor egeninteresse av å få til en avtale.

Til tross for at SV brøt med Sp og Ap på Hurdal har partiet anlagt en fleksibel og løsningsorientert posisjon

—  Berit Aalborg

Løsningsorientert SV

Dessuten har det vært svært interessant å følge SVs forhandlingsstrategiske posisjon den senere tid. For til tross for at SV brøt med Sp og Ap på Hurdal har partiet anlagt en fleksibel posisjon.

Dette kommer alle best fram dersom man sammenligner SV med den strategien MDG har anlagt. MDGs krevde stans i all leting etter olje og gass hvis de skulle støtte eller sitte i en regjering. De sa selv at kravet var «ufravikelig». Med andre ord: Et ultimatum. Selv om SV også har vedtatt mye av den samme klimapolitikken, har de opptrådt langt mer smidig, løsningsorientert og med en større grad av en strategisk måltenkning. Deres krav er at klimautslippene skal ned. Det betyr at de har mulighet til å legge flere og ulike løsninger på bordet. Men det blir også mulig for deres forhandlingspartnere å gjøre det samme. En slik måte å forhandle på gjør at de som sitter rundt bordet kan finne løsninger sammen.

SV høstet kritikk fra MDG, som ser ut til å glemme at det er et overveldende flertall på Stortinget som er imot letestopp. Som et tidligere regjeringsparti har SV innsett at deres viktigste jobb er å jobbe på bred basis for å få til så mye som mulig for sine velgere, både på klima, velferd og skatt. Heller enn å gå for ultimatum forhandler de ut fra sine viktigste mål i politikken. I klimapolitikken er målet mest mulig klimakutt. En slik forhandlingsstrategi vil kunne gi SVs velgere stor grad av politisk valuta for sin stemme. Det gir også SV stor troverdighet. MDGs velgere sitter derimot uten noen som helst konkret innflytelse på norsk olje- og klimapolitikk i den kommende stortingsperioden, selv om de kunne vært i posisjon til å ha det.

SVs strategi betyr ikke at SVs ledelse ikke har tenkt gjennom hva de må ha for å stille seg bak Støre-regjeringens budsjett. De kommer ikke til å selge seg billig. Derimot kan disse seirene hankes inn på ulike måter. Både på klima, fordeling og velferd.

SVs klimakrav

Så er det knyttet spenning til hvor SV kommer til å legge inn støtet, og hvor de kan får gjennomslag.

Et område SV må ha gjennomslag på er kutt i klimautslipp. Før regjeringen Solberg gikk av, foreslo den å øke kostnaden ved å slippe ut CO₂. De ville ikke skjerme avgiftene på drivstoff, slik de tidligere gjorde ved å redusere veibruksavgiften. Forslaget var å skru opp CO₂-avgiften med 28 prosent utover prisvekst. Dagens regjering beholder avgiftsøkningen. Men de vil skjerme drivstoffavgiftene for 65 prosent av økningen ved å kutte i veibruksavgiften.

Støre-regjeringen har selv gjort en beregning «på usikkert grunnlag», som viser at utslippene kan bli 1,5-2 millioner tonn høyere enn med regjeringen Solbergs opplegg. Dette har fått SV til å reagere. De krever derfor å få tiltak som monner slik at Støre-regjeringens svekkelse av CO₂-avgiften ikke blir svekket.

Velferd, asyl og innvandring

På velferdsområdet finnes også en rekke områder der SV ønsker å starte opptrapping av ulike reformer eller ordninger. Et område er tannhelse. Et annet område er gratis SFO. Begge er kostbare reformer, men det finnes en rekke måter å sette i gang en opptrapping. Dette kan endres over flere år. Et annet område SV åpenbart vil sette støtet inn på er venstresidens kamp mot «profitt i velferden», altså at private kan tjene penger på oppgaver som det offentlige har ansvaret for.

SV har også en rekke krav innenfor asyl- og flyktningpolitikk som vil komme opp i forhandlingene. De siste par årene har Ap og Sp – sammen med Frp – bidratt til en betydelig innstramming på dette feltet. Disse innstrammingene har kommet på toppet av det Frp har fått gjennomslag for sammen med regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Både når det gjelder velferdskutt og i asylpolitikken er det forventninger i SVs bakland og gjennom media om at innstramninger og kutt skal reverseres og rettes opp. Også der Ap har ikke har funnet plass i budsjettet. Innenfor asyl- og innvandringspolitikken er det på SV-hold størst tro på gjennomslag for en liberalisering av innstrammingen for har rammet barn. Dette er også det eneste området i den nye regjeringens asyl- og flyktningpolitikk vi ser en viss liberalisering fra før.

Det er åpenbart også forventet at SV får gjennomslag innenfor skattepolitikken. Delvis nå og mer på sikt. Signaler fra Støre-regjeringen tyder på at det er rom for gjennomslag for SV på dette punktet. Hvordan et slikt gjennomslag kan komme til å se ut er det få som tør spå.

Langsiktig strategi i SV

Samtidig er SV også klar over at forhandlingene kan bryte sammen. Derfor har de tenkt gjennom hva det vil koste å gå fra forhandlingsbordet.

Men både SV og Støre-regjeringen vet at dersom Støre må vende seg til Venstre og KrF vil det ikke bli færre klimakrav eller andre kostbare kompromiss. Derfor er også Støre og hans mannskap innstilt på å finne løsninger med SV. Men at prosessen fram til en slik enighet vil bli krevende og tøff er det ingen som tviler på. Hverken i SV, Sp eller Ap.


Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar