Kommentar

Siv Jensens uvanlige grep framstår som et forsøk på sikre Frps liberalist-fløy

Siv Jensen takket for seg og ba samtidig partiet velge Sylvi Listhaug som leder og Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Slike anbefalinger fra en avtroppende partileder ser vi sjeldent i åpent lende.

Det overrasket mange at Frp-leder Siv Jensen valgte å trekke seg på en pressekonferanse på svært kort varsel, torsdag ettermiddag. Det har lenge vært spekulert i om Jensen snart ville gi seg. Men hennes egen kamp for å sikre seg topp-nominasjon i Oslo, har gitt inntrykk av at hun ønsker å sitte som leder litt til. Trolig handlet denne kampen like mye om å passe å at de mest nasjonalkonservative i Oslo ikke fikk sentrale posisjoner i stortingsgruppa.

Hun trekker seg etter flere måneder med stupende målinger. Selv om Jensen bedyrer at dette ikke har hatt noe å si for hennes valg, må det ha vært tungt å se for seg nok en valgkamp som kan ende med et svært dårlig resultat. Det finnes definitivt også krefter i Frp som mener det er på tide med friskt blod i toppledelsen, og som mener at Siv Jensen i for stor grad henger igjen i finansminister-rollen. Dette må også ha nådd Siv Jensen, og trolig bidratt til hennes valg.

Jensens uvanlige grep

Det som er svært interessant, er Jensens uvanlige grep med å foreslå sine etterfølgere. Hun ba partiet velge Sylvi Listhaug som leder og Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Slike anbefalinger fra en avtroppende partileder ser vi sjeldent i åpent lende.

Ingen andre enn Jensen vet hva hun tenker. Men det er neppe en grov feiltagelse å anta at Jensen helst skulle sett at Solvik-Olsen overtok lederklubba etter henne. De to er betydelig likere politisk og tilhører det som grovt sett kan kalles «liberalist-fløyen», eller partiets «regjeringsfløy». Den står ofte i motsetning til «populist-fløyen» som Listhaug tilhører. Solvik-Olsen er dessuten en politiker som vil ha mulighet til å jobbe lettere sammen med andre partier, dersom en regjeringsdeltagelse skulle være aktuell i årene som kommer.

Dersom Sylvi Listhaug blir ny leder vil hun ikke bare endre partiet Frp, men hun vil også kunne endre dynamikken i norsk politikk.

—  Berit Aalborg, politisk redaktør

Men en slik overtagelse innebærer blant annet at han må sikres stortingsplass i Oslo, og at han har nok støtte i Frps landsmøte. Det er slett ikke sikkert.

Mens Solvik-Olsen har vært mindre til tilstede i Frp, har Listhaug bygget seg en solid maktbase i partiet. Trolig er Siv Jensens vurdering at det er umulig å komme forbi Listhaug som partileder. Når hun foreslår både Listhaug og Solvik-Olsen, er det trolig fordi hun vil sikre liberalist-fløyen en så sentral posisjon som mulig. En slik anbefaling gjør det også mulig for Solvik-Olsen å utfordre Listhaug dersom han oppdager at han har støtte nok i partiet. Jensen er en svært dreven og erfaren politiker, som vet at noen ganger er det nest beste det eneste mulige.

Liberalist-Frp

For det er ingen hemmelighet at både rogalendingen Solvik-Olsen og Jon Georg Dale fra Møre og Romsdal har vært blant Siv Jensens favoritter i partiet. Hun har i flere runder sikret disse to posisjoner og erfaring – så langt det har vært mulig. Begge tilhører det mer moderate Frp som er mer opptatt av skatte- og avgiftspolitikk og mindre harde i klypa i asyl- og flyktningpolitikken.

Da Frp gikk i regjering, var det nettopp nestleder Ketil Solvik-Olsen som fikk jobben med å roe gemyttene da internasjonal presse laget saker om at det nyslåtte regjeringspartiet Frp lå langt til høyre, var populister og innvandringskritiske. Den gangen tok Solvik-Olsen selvkritikk på vegne av Frps bruk av begrepet «snikislamisering». Etter alt å dømme står Solvik-Olsen fortsatt for en slik linje.

I 2019 skrev han bok der han tok til orde for at Frp burde ha statsministerposisjonen i perioden som ligger foran. I et større intervju med Aftenposten uttalte han at Frp burde fortsette i regjering og rigge seg til som et stort styringsparti. Han ønsket seg også et parti som var langt mildere i innvandringsretorikken, og gjorde et nummer av at det var forskjeller på Sylvi Listhaug og ham selv.

Listhaugs Frp

Siv Jensens håp er nok at Solvik-Olsen kan bidra til å mildne inntrykket av Listhaugs politiske stil, retorikk og hennes politiske prosjekt. Samtidig vet Jensen at dette vil være en krevende jobb. Selv har hun klart det i begrenset grad. Men dersom Listhaug blir partileder og Solvik-Olsen blir nestleder, vil dette være betydelig mer krevende.

Det Siv Jensen også vet, er at dersom for mange i Frps liberalist-fløy forlater partiet med Listhaug ved roret, kan det bli vanskelig å nå gamle høyder når det kommer til oppslutning. Ikke minst blant ungdommen og i urbane strøk er det mange som opplever at Frp har et for stort fokus på asyl- og innvandringspolitikk.

Skatter, avgifter og byråkrati

I Frp er det mange som peker på at partiet gjør det aller best i områdene i Norge der de lokale og regionale partiene fokuserer mest på skatter, avgifter og byråkrati i alle varianter. Dette appellerer blant annet til unge liberalister. Og dem er det relativt mange av.

Vårt Land skrev en tid tilbake om unge Frpere i Oslo som ba partiet skifte fokus. De var lei av Oslo-partiets innvandrings-kjør, og kjenner ikke igjen bildet av innvandrere som en trussel for Norge. For en del av disse har politikere som Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale betydelig mer appell. Det blir også pekt på at Frps Oslo-parti, med sitt omfattende innvandringsfokus, hadde synkende oppslutning i forrige lokalvalg.

Kan endre dynamikken

Det er ikke utenkelig at noen vil prøve å fremme en alternativ lederkandidat mot Sylvi Listhaug. Disse vil garantert forsøke å overtale Solvik-Olsen. Det som er uklart, er om han anser sine egne sjanser store nok til å ta en slik belastning. Dersom har stiller opp – og taper – kan det skade både ham selv og den såkalte liberalist-fløyen i partiet.

Derfor er sjansen stor for at Sylvi Listhaug tar over som leder på landsmøtet i vår. Men trolig forstår Listhaug at hun trenger en liberalist som nestleder for å holde partiet samlet.

Men det er likevel grunn til å tro at partiet vil få en vridning i mer populistisk retning med Sylvi Listhaug som øverste frontfigur. Det vil også bety at sjansene for et nytt borgerlig regjeringssamarbeid vil krympe i årene som kommer. I Høyre finnes det en rekke politikere som ikke har særlig sansen for Listhaug, og som mener det er enorm avstand i måten Jensen og Listhaug opptrer som politikere og koalisjonspartnere.

Dermed vil Listhaug som ny leder ikke bare endre partiet Frp, men hun vil også kunne endre dynamikken i norsk politikk.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Leder- og kommentarstoff og verdidebatt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar