Kommentar

Alminnelig utvalgt

JESU MOR: Maria er - ved siden av Jesus og Pontius Pilatus - den eneste som er nevnt med navn i trosbekjennelsen. Hvorfor er hun så viktig for den kristne troen?

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar