Kommentar

Jødekonspirasjonen som ikke dør

Det falske dokumentet «Sions vises protokoller» ble kalt «nazibibelen» på 30-tallet. Konspirasjonen om «jødisk verdensherredømme» florerer fortsatt og bidrar til dagens høyreekstreme hat mot jøder.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Onsdag denne uken forsøkte en høyreekstrem mann å ta seg inn i en synagoge i den tyske byen Halle. Terrorangrepet var motivert av hat mot jøder og ble strømmet direkte på nett. Skytingen skjedde på yom kippur, som er en viktig helligdag i den jødiske kalenderen. Derfor var det mange mennesker i synagogen.

LES OGSÅ: Flere ble såret nær synagoge i Halle i Tyskland

Ku Klux Klan er en av USAs rasistiske hatgrupper. I 2017 fikk de på ny verdens blikk rettet mot seg etter sammenstøtet i Charlottesville. Der marsjerte de med sørstatsflagg gjennom byen og brølte «jødene skal ikke erstatte oss». De mener samfunnet går i feil retning og at jødene har mye av skylda.

Antisemittisk vold i Europa

I fjor sommer skrev Vårt Land at den jødiske foreningen i Umeå i Sverige måtte legge ned på grunn av nazitrusler. Medlemmer av foreningen fikk personlige trusler og nynazistene satte klistremerker på foreningens ­lokale med ord som «vi vet hvor du bor».

Jødehatet er en sterk realitet i mange muslimske land. Men også blant muslimer i Europa. Ifølge den store rapporten Antisemittisk vold i Europa, 2005–2015 økte antisemittismen med den økende innvandingen fra Midtøsten. Forsker Johannes Due Enstad sa i 2017 at personer med muslimsk bakgrunn oftest blir angitt som gjerningspersoner når jøder blitt utsatt for vold.

Også i Norge har antisemittismen økt. I norske skolegårder er ordet «jøde» et av de mest brukte skjellsord, på lik linje med «homo». Derfor har regjeringen iverksatt en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Hatet ligger latent

Men hvor kommer alt dette hatet fra?

Hat og vold ligger latent i alle samfunn til alle tider. Men hvis det skal vokse, må noe nøre opp under de latente holdningene. Ikke sjeldent skjer dette gjennom konspirasjonsteorier.

Noen vil synes det er utrolig at en 120 år gammel konspirasjonsteori om «jødenes ­verdensherredømme» fortsatt lever. Dessverre er tiltilfelle, i ­aller høyeste grad».

«Sions vises protokoller ble for 90 år siden avskrevet som en falskt og oppdiktet tekst. ­Dokumentet ble produsert i miljøet rundt den russiske tsaren på starten av 1900-tallet, og skulle framstå som en hemmelig møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897. Den skulle vise hvordan jødene planla å ta over verden.

Nå er det falske dokumentet spredt over hele verden, og leses flittig både blant vestens høyreekstreme og i muslimske land. Etter 2. verdenskrig fikk teksten særlig spredning i Midtøsten.

Et av de mest kjente eksemplene på aktiv bruk av teksten finner vi Egypt. Høsten 2002 sendte egyptisk TV en dramaserie om Midtøstens historie. Den omhandler kampen mot både britisk imperialisme og den sionistiske bevegelsen. «Sions vises protokoller» ble omtalt som et historisk­ dokument. Filmskaperen­ la til og med inn en scene der tre jøder ble enige om at dersom protokollene ble oppdaget skulle de avvise det som «falskt».

Konspirasjonsteorien er dermed komplett. Den tar høyde for at den blir motsagt.

Eurabia-konspirasjonen

Konspirasjonsteorier som dette­ er hverken enestående eller unik. Den største teorien som har oppstått i nyere tid, men som har samme mønster og logikk, er Eurabia-konspirasjonen. Hoved­innholdet i konspirasjonen er at muslimer skal legge Europa under eget herredømme.

Deler av konspirasjonen har fått stort gjennomslag både i offentligheten og deler av norsk kristenhet: Konspirasjonen bygger på at islam skal ha en «tidløs essens» som kan karakterisere alle muslimer, til en hver tid og ethvert sted.

Reza Zia-Ebrahimi­ som er historiker ved Kings College i London, forklarer innholdet i den påståtte «tidløse essensen» slik: Fiendtlighet, ønske om å legge under seg kristendom og jødedom, vilje til steining, kjønnslemlestelse og æresdrap. Alt dette kan oppsummeres i et ubehagelig og skremmende ord: «Jihad».

«Essensen av Islam»

På et seminar på HL-senteret i 2018 sa Zia-Ebrahimi at det som preger konspirasjonstenkningen er at gruppetenkning er dominerende. Variasjon, individuell tenkning og historisk kontekst blir skrelt bort. En «ekte muslim» vil i liten grad være noe mer eller noe annet enn denne «essensen». Du kan for eksempel ikke være en fredelig muslim eller en feministisk muslim. Da er du ikke «ekte muslim».

Parallellene mellom jødekonspirasjonen og muslimkonspirasjonene er slående. Mens den islamske «essens» blir slått fast, påstås det å være et «jødisk tanke­sett». Begge to konstruerer negative og farlige identiteter­ som skal kjennetegne alle ­individer innenfor den aktuelle gruppen.

LES OGSÅ: Hallgrim Berg avviser at «Eurabia» kun er fantasi

På samme måte som muslimer blir stemplet med en rekke karakteristika koblet til islams «tidløse essens», blir jøder framstilt som griske, med klar henvisning til den underliggende sammensvergelsen: At de vil ta økonomisk makt og verdensherredømme. Det faktum at jødene rundt 1900 var minoriteter­ over hele verden, og jobbet hardt for å sikre egen økonomi, ble omgjort til en negativ iboende egenskap. Zia-Ebrahimi kaller tenkningen som ligger under konspirasjonsteoriene for «rasifisering».

Endimensjonale fiendebilder

Det alvorlige med disse konspirasjonsteoriene er at de er laget for å skape endimensjonale fiendebilder av hele grupper med mennesker. Enkelt sagt er disse konspirasjonsteoriene konstruert for å bidra til dehumanisering og demonisering av menneskegrupper. Dersom bildene blir endimensjonale og skremmende nok, er ikke hatet langt unna. Et glødende hat av denne typen avler vold.

Hvis vi går tilbake til slutten­ av 30-tallets Tyskland var jødene både dehumanisert og demonisert. Vi vet at nasjonalsosialistene brukte myten om en ­jødisk verdenskonspirasjon i sin ­nasjonale propaganda. Konspirasjonene var en viktig ideologisk drivkraft for folkemordet på jødene.

Etter krigen ble «Sions vises protokoller» i stor grad borte fra den vesteuropeiske offentlighet. Men det er fortvilt at jødekonspirasjonen er tilbake i høyreekstreme miljøer, og at den har fått følge av en like farlig muslimkonspirasjon.

I de mørkeste konspirasjonskrokene bygges disse to konspirasjonsteoriene nå sammen til et mørkt og farlig byggverk: De sprer ryktene om at jødene nå bruker muslimene for å få ­verdensherredømme og knuse Europa.

Konspirasjoner lever under jorden

I Norge lever­ slik tenkning delvis under ­jorden. Men tankegodset er likevel utbredt. En rapport fra 2017, gjort for HL-senteret, viser at 30 prosent av befolkningen mener at «muslimer ønsker å overta ­Europa». I sosiale medier ser vi at slike holdninger også lever blant mange kristne.

I norsk offentlighet er det få som har førstehåndskjennskap til slike konspirasjoner. Men deler av tenkningen pipler stadig mer fram. Derfor må vi forstå hvor farlig slike konspirasjonstanker er. Og hvor stor skade de kan gjøre.

LES OGSÅ: Nesten hver tredje mener «muslimer vil overta Europa»

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar