Kommentar

Bilopprøret som svinner

Det såkalte bompengeopprøret har preget mye av valgkampen. Men under en uke før valget er Bompengepartiet i ferd med å miste grepet. Derimot strømmer velgerne til Miljøpartiet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I juni red de gode målingene til Bompengepartiet (FNB) flere av de store partiene som en mare. Partiet gjorde det særlig godt i Bergen. På forsommeren var de byenes største parti på rundt 25 prosent på flere målinger, og lå godt over Ap. På landsbasis fikk de godt over 6 prosent, altså trygt over det som er sperregrensen, dersom det hadde vært et stortingsvalg.

Proteststemmer

Mye kan tyde på at en stor del av FNBs gode oppslutning på målingene var proteststemmer. Folk var lei høye bompengetakster og ville sende en klar beskjed til politikere med makt.

Men da sommerferien begynte å ebbe ut, hadde partiet falt på alle målinger. På NRKs ferske måling ligger partiet på 1,2 prosent oppslutning nasjonalt, mens de får en oppslutning på 4,3 på TV2. Mye kan tyde på at de ligger et sted mellom disse to målingene. Men altså et godt stykke unna 6-7 prosent.

Den samme tendensen ser vi i Bergen. De har rast fra 25 prosent i mai og juni til 17-18 prosent i slutten av august, på Bergensavisens måling. Nå venter alle i spenning på neste bergensmåling. Kurven går åpenbart nedover og indikerer at velgerne har endret mening. Slike nedturer har en tendens til å forsterke seg i sluttspurten av en valgkamp.

Det store paradokset når det gjelder FNBs fall er at Frp ikke har maktet å overta særlig mange av deres velgere. Riktignok fikk Frp en liten oppsving de første dagene. Men Frp sliter fortsatt, og vil trolig gjøre et nokså dårlig valg.

FNBs største bragd

Det som ser ut til å være den aller viktigste konsekvensen av bompengeopprøret, i siste del av valgkampen, er mobilisering på motsatt side. Miljøpartiet de grønne (MDG) kan notere seg rekordoppslutning i flere målinger de seneste dagene. På VGs måling 28. august, fem dager etter at regjeringen hadde inngått sitt bompengeforlik, fikk MDG over 18 prosent oppslutning i Oslo. På NRKs helt ferske, nasjonale Norstat-måling gjør MDG et byks til 10 prosent på nasjonal nivå. Det er svært gode tall.

Ekstremvær

Hva kan være grunnen til at FNB nå mister en del av sine tilhengere fra tidligere i sommer?

En mulig forklaring kan rett og slett være ekstremværet, både her i Norge og internasjonalt. I Europa har sommeren vært preget av en voldsom hetebølge. I store deler av verden ser vi ekstremvær, med plutselige orkaner, flom og styrtregn. Her i Norge har vi hatt både uventede ras og styrtregn. Mange kjenner på frykten for brå klimaendringer.

Meteorologisk institutt meldte for få dager siden at vi kan forvente økte temperaturer og styrtregn om sommeren. Mange lurer nå på hva den neste vinteren vil bringe.

MDGs tydelige tale

Mens flere partier har vært vage i sin respons til bompengeopprøret har MDG-topper vært tøffe, tydelige og uredde. MDGs Lan Marie Berg uttalte: «Jeg elsker bomringen.» Det fikk stort gjennomslag i norske medier, og særlig på sosiale medier.

Slik tale har ikke vært hverdagskost i Norge. Få politikere har med stor selvtillit krevd at befolkningen må foreta offer for klimaet. Noen synes det var nærmest frekt, andre synes det var befriende. Veldig få var likegyldige til utsagnet.

Dermed ble Bompengepartiet og Miljøpartiet tydelige og markante motparter i en sentral sak i valgkampen som mange hadde sterke meninger om. I sluttspurten av valgkampen ser dette ut til å styrke MDG 
mer enn Bompengepartiet.

Smerter Frp

Det partiet som er blitt mest smertet er Frp. FNB tok en sak som tradisjonelt har tilhørt Frp, men som de ikke har hatt flertall for å gjøre noe med. For Frp ble det dermed vanskelig å tale med to tunger i saken – en i regjeringsapparatet og en på grasrota. Opprøret kom ikke innenfra, men utenfra. Samtidig har Frp sittet med samferdselsministeren i snart seks år.

At Frp stilte knallharde krav internt i regjeringen hjalp trolig litt på meningsmålingene. Men mye kan tyde på at en god slump av deres gamle velgere opplevde dette som for hult og for sent.

Nå er det få dager igjen til valget. Selv om målingene fanger opp de store svingningene, kan resultatet mandag kveld overraske mange. Likevel bør det ikke overraske noen om det ferske Bompengepartiet ikke klare å holde på velgerne når det virkelige valget kommer. Slik går det ofte med protestpartier.

Samtidig er bevegelsene i velgermassen større enn på mange år. Derfor er dette et av de mest spennende valgene på 
lenge.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar