Kommentar

Siv til kamp for det norske

Kampen for norske verdier gikk som en rød tråd gjennom Siv Jensens åpningstale til Frps landsmøte.

Norske verdier i bred forstand var Frp-leder Siv Jensens tema da hun åpnet møtet på Gardermoen. Både tradisjoner, levevis og norsk næringsliv sto på dagsorden.

Norske jenter 

Hun ba landsmøte om å være stolte for alt nordmenn har fått til gjennom hardt arbeid og gode verdier. Hun trakk frem den unike situasjonen for norske jenter i verdenssammenheng: Frihet til å velge utdanning, klesdrakt og frihet til å si det vi vil.

Frp-lederen slo også et slag for den norske middelklassens levesett: «Vi skal ikke skamme oss over at vi bor i egne hus, har varmekabler i gulvet og at vi drar på ferie til syden». Jensen mener dette vitner om at Norge er et land vi må ta vare på.

Integrering 

Hun tok også til orde for tydelige norske verdier i integreringspolitikken: «Uten jobb blir integrering vanskelig. Mange steder er preget av innvandrertetthet. Vårt mål er at innvandrere skal snakke norsk, og gi sine barn en norsk oppvekst. Har du ikke arbeidskamerater eller klassekamerater, blir du ikke integrert». For å få dette til vil Jensen ha en innvandringspolitikk som gjør at færre innvandrere kommer hit. Hvis det blir for mange får vi ikke til integreringen, konkluderte hun, til stor begeistring i landsmøtesalen.

Distriktspolitikk 

Norske bedrifter fikk også skryt for sine verdier, samtidig som Jensen slo et slag for Frps distriktspolitikk: «Norske bedrifter skal vokse og blomstre», sa Jensen. Den største trussel for norske arbeidsplasser er skattene. Hun viste til hjørnesteinsbedriften Brunvoll i Molde, som har omstilt seg og nå selger systemer for manøvrering av avanserte skip. «Økt skatt knekker nakken på norsk bedrifter og setter arbeidsplasser i fare», advarte hun.

Dersom Frp får fortsette i regjering lovet Jensen økt trykk på veibygging i hele landet og fortsatt høy bruk av oljepenger: «Vi skal legge milevis med asfalt», sa hun. «Og la meg være helt klar: Frp skal fortsette å bygge landet med oljekroner for folk i dag og for kommende generasjoner»

«Europas sosialkontor» 

Hun avsluttet med å si nei EU og hadde dessuten et tydelig budskap til Brussel, som høstet trampeklapp: «Millioner av skattekroner går til andre europeiske land gjennom trygdeeksport (...) Vi skal ikke være Europas sosialkontor».

Det er uvisst om Siv Jensen fikk klapp på skulderen fra forgjenger Carl I, Hagen. Men da talen var over sto han sammen med en gjeng Frp-ere i salen. I fellesskap konkluderte de med at Jensen hadde holdt en svært god tale.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kommentar