Da jeg var 22 år ble jeg invitert til samling for toåringer i kirka. Det var mamma som fikk invitasjonen, fra kirka som er nærmest der hun bor. Ta med deg lille Sara og en bamse hun er glad i, sto det.