Det burde vore uråd for Benjamin Netanyahu å bli attvald som israelsk statsminister. Skulle han klare det etter dagens val, er det evneløyse hos motstandarane hans som er forklaringa.