I årevis satt jeg selv i kirkebenken søndag formiddag, og ettersom dette var nesten eneste gang i uka der jeg satt noenlunde stille, var det lett å duppe litt. Selv når prekenen var god.