Det er mye som skurrer i Vestens krig mot terror, som ble startet som et svar på det spektakulære anslaget mot World Trade Center i 2001.