En kirke kan tro og mene hva den vil, også i politiske spørsmål. I et liberalt demokrati er kirken per definisjon en uavhengig ­institusjon, som ikke skal være underlagt noen sekulær myndighet. Religionsfrihet forutsetter både frihet fra staten og frihet til å tro og ytre seg slik man vil.