Tittelen på denne spalten, «Hellighet og hverdag», er i seg selv verdt en refleksjon. Tittelen er fascinerende fordi den sammenstiller to begreper som synes gjensidig utelukkende: det hellige, adskilte, opphøyde og guddommelige på den ene siden, og det hverdagslige, vanlige profane livet i alle dens trivialiteter på den andre.