Meninger

Hvordan kan man tolke Koranen?

For muslimer er Koranen guddommelig. Kan den da tolkes ulikt til ulike tider? Kan mennesker i det hele tolke en guddommelig tekst?

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger