Den norske kirke er en av landets viktigste ­institusjoner. Ingen annen organisasjon i Norge har så store muligheter til å prege hele befolkningen med kristne verdier. Og ingen andre har så mange ­anledninger til å formidle budskapet om Jesus Kristus.

Derfor er kirkevalget et svært viktig valg for alle som tilhører Den norske kirke. Menighetene trenger dedikerte tillitsvalgte som brenner for kirkens oppdrag. Det samme gjelder bispedømmerådene. Og på Kirkemøtet skal vedtak fattes som kan få avgjørende betydning for kirkens framtid.

I kommende periode blir kirkeordning og arbeidsgiveransvar en viktig sak som krever kunnskap og kompetanse. Valgordningen kommer sannsynligvis til å bli gjenstand for nye dragkamper. Og en rekke andre saker vil få betydning for om Den norske kirke greier å opprettholde engasjementet hos flere tusen lokalt ansatte og nær 100.000 frivillige.

Vi vil derfor oppfordre alle medlemmer som har et hjerte for Den norske kirke å delta i valget. Det er helt rett at valget er mer komplisert enn et politisk valg. De av oss som har vært på Kirkemøtet, vet at dessuten at ­sakene som ­behandles er mangfoldige og detaljerte.­ Mange av dem lar seg ikke fange opp i prinsipprogrammer.

Etter vår mening er det derfor av langt større betydning hvem som velges inn, enn hvilken liste de står på. I kirkevalget må man sette seg inn i hva kandidatene står for. Ofte er det ikke nok å lese egenpresentasjonen, litt dypere undersøkelser kan være nødvendig. Men den jobben må vi gjøre. Kirken betyr altfor mye for Norge til å la den seile sin egen sjø.

Om vi skal uttrykke ett ønske, er det kandidater som forstår at Den norske kirke er avhengig av ­lokalt ­engasjement for å ivareta sine viktige oppgaver. ­Respekt for lokalkirken, innenfor de rammene en folkekirke behøver, kan bety mye for dette ­engasjementet.