Ordene 16-år gamle Maud Angelica Behn så sterkt formidlet under gårsdagens bisettelse bidrar til et vendepunkt i arbeidet med å forebygge selvmord og selvskading.

En hel nasjon har hatt en særlig omsorg for Ari Behn og Märtha Louises tre døtre etter at han døde 1. juledag. Familien har valgt åpenhet både om selvmordet og om Behns psykiske lidelser i flere år. I Oslo domkirke formulerte Ari Behns eldste datter det slik:

«Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei». Hun oppfordret samtidig alle som sliter med selvmordstanker eller selvskading om å be om hjelp.

Å være pårørende og etterlatte etter selvmord, er svært krevende. I tillegg til å bearbeide sjokket og sorgen, sliter svært mange med selvbebreidelser og opplever å bli mistenkeliggjort. Mange føler at de ikke har strukket til som foreldre eller partnere. De klandrer seg selv for ikke å ha forstått eller klart å avverge dødsfallet. Svært mange barn som mister en av sine foreldre i selvmord, føler skyld for det som har skjedd.

Torsdag etterlyste Lars Mehlum en nasjonal dugnad for selvmordsforebygging. Mehlum er spesialist i psykiatri og professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging. I NRK Dagsrevyen sa han at flere enn helsepersonell bør få kompetanse i å oppdage selvmordsfare hos folk som sliter. Mehlum fremhever at åpenhet er det viktigste verktøyet i dette arbeidet.

Maud Angelica Behns tale ved sin fars båre er den viktigste talen som er holdt på lang tid. Hun setter ord på det mange etterlatte føler; at hverken hun eller noen andre forsto hvor syk faren var. Samtidig slår den modige 16-åringen fast at ingen har skyld i det som har skjedd.

Hennes kjærlighet og omtanke for andre etter å ha mistet så mye, er gripende. Vi håper det kan lindre smerten, at hele Norge står sammen med henne og familien hennes i tapet.

 

LES MER:

Ari Behns datter Maud Angelica (16) med oppfordring til alle som sliter med psykisk sykdom: – Det finnes alltid en utvei!

• Biskop Kari Veitebergs tale fra Ari Behns bisettelse

• Domkirkeprest Elisabeth Thorsen om Ari Behns bisettelse: – Vi må vedkjenne at livsmørket finnes hos oss alle

• Ari Behns redaktør: Vårt siste møte var for få uker siden. Håpefullt planla vi fremtiden

• Veslemøy Østrem: Kong Haralds åpenhet lindrer. Og åpenhet kan redde liv