I flere norske byer streiker sykkelbudene til­knyttet mattilbringerkjeden Foodora. Foodora er en tjeneste der syklister bringer mat fra restauranter hjem til sentralt plasserte husstander. Ideen er at restauranter kan få økt omsetningen, ivrige syklister kan få en biinntekt, og matglade mennesker kan få seg en godbit uten å måtte gå ut. Så langt alt såre vel.

Nå streiker syklistene for en tariffavtale. Isolert sett er dette ikke en stor nyhet, men streiken må sees i sammenheng med striden rundt Über, en annen tjeneste i den såkalte «oppdragsøkonomien», der bilister via en app kunne drive en slags taxivirksomhet, og til striden rundt utleietjenesten Airbnb.

Vårt velferdsnivå skyldes ikke bare at man i Norden fordeler godene godt, det avhenger også av kapitalismens såkalte kreativ destruksjon. Nyskapning i næringslivet gjør at noen vinner og noen taper, men i sum kommer vi bedre ut.

Men ikke all destruksjon er like kreativ. Miljø­kampen har lært oss at en bedrift som går med overskudd gjennom å ødelegge miljøet­ egentlig ikke er lønnsom. Hvis ­digitale vinner­bedrifter vinner gjennom å unndra seg å bidra til fellesskapet, slik Google og Facebook kritiseres for, kan man diskutere hvor nyttig virksomhetens nyskapning er.

Hvis oppdragsøkonomien utvikler nye og bedre tjenester, greier å utnytte restkapasitet i økonomien og gir de som ønsker det muligheten til en ekstrainntekt, vil den være et gode for samfunnet. Hvis oppdragsøkonomien derimot utvikler en lavt betalt og lite produktiv underklasse, som bringer lave inntekter og skatteinntekter, og utfordrer samarbeidsmodellen i norsk næringsliv, vil det være ­nyskapning uten verdiskapning. Ansvaret for å unngå dette ligger både hos lovgiver og hos næringslivet.