Dersom noen er syke eller ligger for døden, kan de sende bud på presten og motta nattverden. Denne gamle skikken praktiseres fortsatt og er svært viktig for mange. Det handler om å være trygg i troen når livet er på sitt vanskeligste.

Korona-situasjonen gjør det vanskeligere for mange prester å møte opp fysisk på et sykehus eller sykehjem – eller i et privat hjem, for den sags skyld – for å forrette nattverden til de som trenger det. Derfor gjør nå Den norske kirkes biskoper oppmerksom på det såkalte nødsprinsippet for forvaltning av nattverd. I et brev til KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter påpekes det at pårørende har anledning til å forrette nattverd dersom presten av smittevernhensyn ikke har mulighet til å komme.

Dette er en viktig og god understrekning av et prinsipp som egentlig gjelder uavhengig av den spesielle situasjonen landet vårt er i. Samtidig bruker fungerende preses, Atle Sommerfeldt, et svært restriktivt språk når han forteller om ordningen. Han understreker at dette gjelder «ekstreme tilfeller» og at nødsprinsippet «ikke kan brukes dersom man ønsker å ha nattverd for hyggens skyld».

Man kan få inntrykk av at Sommerfeldt frykter den rene nattverdsbonanzaen blant lekfolket i Den norske kirke. Den frykten tror vi i så fall er sterkt overdrevet. Vi tror ikke kristne feirer nattverd utenfor gudstjenestene «for hyggens skyld». Behovet for nattverd når gudstjenestene er avlyst, er av åndelig art og helt naturlig for et menneske som tror på Kristus. Det skal ikke kimses av.

Det betyr ikke at vi er prinsipielt uenig med biskopen. Hovedregelen i en luthersk kirke er at sakramentene forrettes av personer som er «rettelig kalt» til denne oppgaven. Men biskopen gjør det vanskeligere enn nødvendig å anvende nødsprinsippet. Det er ikke bra at syke og pårørende skal måtte spørre seg selv om deres situasjon er «ekstrem nok» dersom de ønsker nattverd. Dersom du er syk og har behov for nattverd – og ingen prest er tilgjengelig – spør en annen kristen om hjelp. Ritualet finnes på nettet. Det kan gjøre deg godt.

LES OGSÅ:

• Biskopene blåser liv i nødsprinsippet

• Kritiserer Aftenposten-redaktør for å stille opp på Visjon Norge