Linda Noor, daglig leder i tankesmien Minotenk, er skeptisk, og begrunner dette med at organisasjonen SIAN ikke trenger mer oppmerksomhet enn den alt har fått. Dessuten mener hun at utdelingen ikke vil ha den store effekten: «De som har muslimfiendtlige holdninger, blir nok ikke mindre muslimfiendtlige av å få en Koran», sier hun. Noor anfører også et ­argument på den positive siden, nemlig at utdelingen «viser at man kan gjøre en aktiv, fredelig handling i møte med provokasjoner».