For de aller fleste av oss er det positivt at koronarestriksjonene er lettet noe. Det er bra at de minste kommer seg i barnehagen, de større på skolen og de voksne litt mer på jobb. Det er svært viktig at ­næringslivet nå begynner å komme noe mer tilbake til normalen.

Nye bølger

Men det er også svært viktig å huske på at nedlukkingen av samfunnet denne våren var for å bremse det vil kaller bølge én. Det kan komme nye bølger med økt smittespredning og ny økning i dødstallene. Det har både statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet minnet oss om gjentatte ganger.

Forskjer med Arbeidsforskningsinstituttet Svenn-Erik Mamelund skrev for en tid tilbake en kronikk i Aftenposten der han pekte på at den andre og tredje bølgen av spanskesyken var betydelig verre enn den første. Han stiller spørsmålet: «Kan noe slikt skje med koronaviruset?»

Forhåndsregler

Det er svært få som nå tør å spå når nye bølger kommer. Eller hvor og hvem de vil ramme. Derfor er det viktig at vi er forberedte og tar forholdsregler. Noe av det vi alle kan gjøre, er å overholde myndighetenes anbefalinger og påbud. Det betyr at vi må holde avstand og fortsette å vaske eller sprite hendene. Vi må dempe vår sosiale kontakt og følge regler for folkeansamlinger på 20 for private arrangementer og 50 for ­offentlige.

Men aller mest handler dette om vår mentalitet. For da vi begynte å åpne opp, framsto det som om mange trodde restriksjonene over. Naturlig nok dro folk til parker og utesteder etter lang isolasjon. Det er forståelig.

Være varsomme

Derfor er det på sin plass å minne om at vi må opptre med varsomhet. For det er vi, det norske folk, som vil avgjøre om smitten får spre seg hurtig hvis det kommer en ny bølge i Norge. Dersom vi greier å være varsomme, vil ikke en ny bølge få samme dødelige styrke. Slik må vi tenke helt til en ny vaksine er på plass.

LES OGSÅ:

Regjeringens Hellas-barn-løsning høster sterk kritikk

Margreth Olin: Det er vi som bærer ansvaret for flyktningene i Moria-leiren

Berit Aalborg: KrF mistet venner i sluttspurten