Sjelden har en så marginal gruppering fått så mye publisitet som det Sian (Stopp islamiseringen av Norge) har oppnådd de siste ukene. Sett som markedsføringsstrategi har deres skjending av muslimenes hellige bok Koranen antagelig tjent gruppens hensikt, fordi lederne vet at slike provokasjoner nærmest er en garanti for sterke motreaksjoner og oppmerksomhet.

Når Sian i dag avslutter sin demonstrasjonsturné på Hamar, er det grunn til å håpe at sindige hedmarkinger og tilreisende motdemonstranter lytter til budskapet fra biskop Solveig Fiske. Hun minner med rette om en stolt historie, da Brumunddal og regionen tok avstand fra Arne Myrdal og FMI (Folkebevegelsen mot innvandring) i store demonstrasjoner for 29 år siden.

4000 vendte Myrdal ryggen

Den gang «vant» Myrdal og hans brutale gjeng første runde, under en demonstrasjon 31. august 1991, da de kjeppjaget blitzere og andre antirasistiske motdemonstranter med stokker, jernstenger, kjetting og flasker med bensin. Da en politibeskyttet Myrdal vendte tilbake til Brumunddal med sitt rasistiske budskap tre uker senere, ble han imidlertid møtt med en langt mer effektiv motstrategi: Rundt 4.000 mennesker viste sin avsky ved å vende ryggen til da han begynte å tale. Det var en elegant ydmykelse som i realiteten førte til at Myrdal endte opp politisk død.

Å vende ryggen til, men samtidig imøtegå de menneskefiendtlige holdningene som grupper av typen Sian representerer, har siden dannet mønster for en rekke motdemonstrasjoner. Det krever imidlertid disiplin og lederskap å hindre at noen tyr til voldsbruk når provokasjonene er så kraftige som de Sian benytter seg av. Fagbevegelse-veteranen Rolf Utgård har helt rett når han etterlyser slikt lederskap, fordi «uten konfrontasjonene, volden og dumskapen fra antirasistene, ville svært få brydd seg om å lytte til Sian».

Medieomtale gir rekruttering

En masteroppgave av Hans Peter Tranøy ved Universitetet i Oslo, avdekker at så godt som alle medlemmene av Sian melder seg inn på egen hånd, og ikke via bekjente. Det er tydelig at medieeksponering og nettaktivisme er de primære rekrutteringsverktøyene, der Sians sterkt medieomtalte aktivisme på «gata» fører til rekruttering på «data».

Masteroppgaven synes å bekrefte at Sian trolig bare teller noen få hundre medlemmer, drevet av en politisk og ideologisk overbevisning. Myten om lavt utdannete einstøinger stemmer ikke, dette er i hovedsak gifte menn over 50 år med relativt god lønn og utdanning. Deres farlige tankegods må imøtegås med argumenter og avstandstaken. Voldelig konfrontasjon, inklusive angrep på politiet, er den aller dårligste strategien.

LES OGSÅ:

Hvordan bekjempe Sian?

Sian-folkene spyttet på koranen og rev ut sider av den