– Kan Riksteatret ha 
engasjert deg fordi du 
er en av samfunnets 
støtter, Henrik Syse?