– Ifølgje barnekonvensjonen har statane ansvar for at barn av okkupantar blir tatt vare på. Når statane ikkje klarar å ta dette ansvaret, kan det vere grunn til å presisere dette, seier Ivar Stokkereit frå Raudekrossen.