Religionskritikk i kunsten har historiske tråder som strekker seg langt tilbake i tid, ifølge Svein Aage Christoffersen. Som professoren i teologi ved Universitetet i Oslo har han i en årrekke holdt forelesninger om kunst og tro.