Jan-Aage Torp klaget Vårt Land inn for Pressens faglige utvalg, etter at kommentator Alf Gjøsund 2. mars skrev en kommentar om vold mot barn. PFU ga ikke Torp støtte i klagen.