Erna Solbergs åpning for å diskutere paragraf 2c i abortloven, etter utspill fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad, har vakt sterke følelser i hele det politiske Norge. Bortsett fra KrF var alle de etablerte partiene representert gjennom at enten moderpartiet, kvinne- eller ungdomsorganisasjonen hadde stilt seg bak lørdagens initiativ.