Gregers Lundh og Hans Erik Schei (Hes) var sentrale musikalske og forkynnende aktører i Guds fred tidlig på 1970-tallet. Folk ble invitert fra gata og inn til møter i Trefoldighetskirken i Oslo. Det var smekkfullt, folk satt og lå i midtgangen. Grethe Salomonsen, en annen sentral aktør i Guds fred, hadde måttet krangle­ med organisten for å få lov til bruke gitarer i kirkerommet.