Den erklært ikke-religiøse delen­ av befolkningen har mer enn tredoblet seg fra 1991, fra fem til 17 prosent.