Kultur

Den erklært ikke-religiøse delen­ av befolkningen har mer enn tredoblet seg fra 1991, fra fem til 17 prosent.

– Det er en substansiell endring på så kort tid, og det vil gi en ny retning i vårt religiøse liv, om tendensen fortsetter. Det blir spådom, men det er ikke usannsynlig at denne utvikling vil fortsette. I så fall vil vi stå overfor omveltninger i hele det religiøse landskapet i Norge, på relativt kort sikt, sier Sivert Skålvoll Urstad.

Unge menn

Han disputerte for sin doktorgrad i religionssosiologi i juni. Forskningen retter seg mot det ikke-religiøse i Norge. Urstad er universitetslektor ved Institutt for sosiologi­ og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.