Forskarar og analytikarar har oversett kor viktig rolle moderne arabisk jihadist-poesi har for rekruttering til militante jihadist-grupper som til dømes IS og al-Qaida. Det meiner Elisabeth Kendall, seniorforskar i arabisk ved Pembroke College Oxford i Storbritannia. Ho har vore fire år i Jemen for å undersøke korleis jihadistar blir rekrutterte til al-Qaida.