I forrige uke skrev Vårt Land om trappistmunken Thomas Mertons religiøse klassiker Fjellet med de syv trinn, som omsider har kommet på norsk. Både teologiprofessor Notto Thelle og vår anmelder Ulla Svalheim mente at Merton fremstår i overkant from og moraliserende sett med vår tids øyne.