Det er lett å vite hva slags 
musikk vi liker, men det er lite kjent hvorfor vi liker den 
musikken vi liker. I en ny studie fra Universitetet i Cambridge, som er publisert i den vitenskapelige journalen PLOS, undersøker britiske forskere hvordan musikalske preferanser kan ses i sammenheng med hvordan hjernen virker.