Det er ikke fordi folk ikke kan synge, at de ikke synger i kirken. Det mener Jon-Roar Bjørkvold, professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.