Vår bibeloversettelse dekker over og forskjønner slaveriet, hevder bibelforsker Anders Martinsen i en ny bok om Lukas­evangeliet som Vårt Land nylig skrev om. Det greske odet «doulos» blir vekselvis oversatt med «slave» og «tjener».