– Dette vil mest sannsynlig føre til forvitring av kulturarbeidet i kirken, og dermed også forvitring av folkekirka.