For to år siden ble Metoo-journalistikken hyllet og trukket frem som det ypperste pressen og dens edle samfunnsoppdrag kunne utrette. I dag er tonen en annen. Ikke minst har Sofie-saken ført til at pressens håndtering av varslingssaker har kommet i søkelyset.