– Da vi møttes første gang hilste Gjerstad meg med salmen Gud sin egen sønn oss gav. Den sang vi her i dag.