– Dette er svært beklagelig, men selskapet kan ikke drives for kreditors regning når det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift, sier styreleder i Vivo, Tor Odd Berntsen i en pressemelding.