– Denne manøveren viser at hele den grunnleggende tenkningen rundt praktisk-estetiske fag er for dårlig i kunnskapsdepartementet, sier Hans Ola Rian.