– Når jeg sitter med Det nye testamentet i hånden sitter jeg med en bok som prøver å fortelle meg at det lengste jeg kan nå som menneske, er barnets naivitet. Det er å tro. Og hvis naivitet er målet, da er fantasi lov. Det må jo være selve nøkkelen, sier Svein Tindberg.