Kultur

– Når jeg sitter med Det nye testamentet i hånden sitter jeg med en bok som prøver å fortelle meg at det lengste jeg kan nå som menneske, er barnets naivitet. Det er å tro. Og hvis naivitet er målet, da er fantasi lov. Det må jo være selve nøkkelen, sier Svein Tindberg.

Den kjente skuespilleren er aktuell med noe så sjeldent som en barnebibel på norsk. Men Tindberg, som gjennom teaterforestillinger som Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger og Abrahams barn, nærmest har gjort seg til spesialist på å gjenfortelle bibeltekster, forteller at han slet når han skulle gjengi dette stoffet for barn.

– Noe av problemet er at vi har en så enorm respekt for disse fortellingene, som gjør at vi ikke klarer å frigjøre oss nok til å fortelle dem med varme og fantasi, mener han.

Slangesang