2018 var på mange måtar eit godt år for bøker om demokratiets død, på engelsk omtalt som «death of democracy»-books. Trong vi endå ei, og attpåtil frå tenketanken Civita? Slik tenkte i alle fall eg då eg byrja å lese Bård Larsens essaybok. Eg fann ganske fort ut at eg tok feil. Larsens bok om prosjektet trengs.