– Å erstatte dagens pensjonsordning med tre års etterlønn vil rive vekk det grunnlaget den utbetalingen gir oss etter at vi må pensjoneres i en alder av 52 år. Det er å ta penger fra mennesker som har innrettet seg etter en økonomisk livsplan, der forutsetningene plutselig endres. Vi blir rett og slett fratatt millioner av kroner, mener han.