Prest Åste Dokka, som i fjor forlot stillingen som stipendiat ved Det teologiske fakultet for å bli seniorrådgiver i Bispemøtet, hadde ingen betenkeligheter med å spille prest i en begravelse i den andre sesongen av TV-serien Frikjent som ble vist i høst.