Menighetsrådet har i mange år hatt planer om ny julekrybbe til Sørskogbygda, og for to år siden skjøt prosjektet fart.