Med pocketversjonene vil Niels Jørgen Cappelørn legge til rette for at flere får tilgang til Kierkegaard. Han skriver nye forklaringer til vanskelige ord som står bakerst i utgavene.