Entusiastene som startet Pasjon i 2000 med En fortelling om Jesus, ville at det skulle spilles et nytt mysteriespill jevnlig i Stavanger domkirke. De greide det i 2004, 2008 og 2013, men så var det stopp på grunn av manglende finansiering. Det koster å fylle et kirkerom med scenerigg, orkester og aktører som gjør en oppsetning god.