SFF-ordningen startet i 2002 og var blant annet avgjørende for at forskningen til May-Britt og ­Edvard Moser fikk Nobelprisen i 2014.