– Det er mange år siden vi har fylt opp plassene på kirke-
musikk, det er en veldig gledelig tendens. Hvis dette fortsetter lover det veldig bra for rekrutteringen, sier orgelprofessor Inger Lise Ulsrud ved Norges musikkhøgskole (NMH).