I 2020 får den norske skolen nye læreplaner i grunnskolen og de felles fagene i videregående skoler. Kjerneelementene, altså de mest sentrale ideene i fagene, ble tirsdag lagt frem av Kunnskapsdepartementet.