Priyangika Samanthie Kraggerud, adoptert fra Sri Lanka da hun var syv uker gammel, har engasjert seg i adopsjon og adoptertes rettigheter siden hun gikk på barneskolen. Hun mener adopsjon må ses i et postkolonialt perspektiv.