Den religiøse dimensjonen overses når man beskriver skiftet fra norrøn tro til kristendom. Det hevdet forfatter og historiker Øystein Morten i gårsdagens avis. Morten har jaktet sannheten om Olav Tryggvason, og foreslår 18-årsgrense på vår vikinghistorie.